Crea sito

 

 

Tri preghieri e 'na firastrocca chi mi 'nzignau 

me Nanna Materna Giuvannina Parermu 

quannu io era un piccirillu ri quattr'anni (1947);

e chi io c'č 'nzignatu e me niputi e figghiozzi

'Nda tutti sti anni.

Fernandu A. Grasso.

 

me Nanna Materna

(va' a versioni in itarianu

recitata ri mia)

(va' a versioni in tedescu

recitata ri Martina Maria Huber)

(va a versioni in poraccu  fatta

ri Patri Bruno Zuchowski SSCC)

(va' a versioni in ingrisi 

ri  me Cusginu Nordamericanu

Charles Adorney ri Boston

e recitata ri me figghiozza

Giada Daly)

(va' a versioni ri me

Cugini argentiniri ri S. Juan

 Jorge e Analia Bastias)

 

io

Enza e Fernandu

 Grassu.

Jorge e Anaria

Bastias,

Procusgini 

ri Enza e 

Fernandu

Grassu.

 

U Cusginu

Charles Adorney

cu so Mamma

 Mary, Suoru

ra  Mamma

ri Fernandu.

Patri Bruno

Zuchowski.

Retturi ri

MCI ri

Kembiten

e Augsburgu.

Giada Daly,

Figghiozza ri

Enzae e

Fernandu

Grassu.

A Cullega

Martina Maria

Huber.

 Pa Maronna

 Pi l'Angiru Grabrieri

 Pu Signuri

     

recitata ri mia in andicu

rannazuisi ri San Nicora

recitata ri mia in andicu

rannazuisi ri San Nicora

recitata ri mia in andicu

rannazuisi ri San Nicora

 

Io mi curcu

'nda stu liettu

cu Maria

supra lu piettu,

io dormu

e illa vigghia,

si c'č cosa

mi rusbigghia!


  

Alli quattru candunieri

c'evi l'Angiru Gabrieri;

illu mi dissi,

illu mi scrissi,

chi la Cruci

mi facissi.

Nomini Patri,

Figghiu,

Spiritu Sandu;

Amen (tri voti).

 

Cu Gesų mi curcu,

cu Gesų mi staiu,

sempri cu Gesų

paura non n'aiu.

 

Luna lunella, fammi 'na cullurella...

recitata ri mia in andicu

rannazuisi ri San Nicora

 

Luna lunella,

 

 

fammi 'na cullurella,

famira bella ranni

ci la portu

a San Giuvanni,

San Giuvanni

non la vuori,

ci la portu

a San Virguori,

San Virguori

si la pigghia,

ci la sparti

a li cunigghia.

Li cunigghia

a scara a scara,

ci spascianu

la bella quartara;

la quartara era

china i mieri,

viva, viva

San Michieri.

San Michieri

chianu 'ngieru

pi sunari li cambani,

li cambani su sunati:  

Viva Dio 'da Trinitati...

 

Ringraziu a tutti chilli chi mi aiutanu a fari sta pagina:

a me Cuginu Charles adorney, a me Fighiozza Giada Daly,

e me Cugini Jorge e Analia Torres, a Patri Brunu Zuchowski

e a Signura Martina Maria Huber.

Fernandu. A. Grassu.

Kembiten, 2019